Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

7 28.268

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết về quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ từng bước tiến hành xử lý từ khi đảng viên tự kiểm điểm cho tới khi chịu hình phạt trước đảng ủy chi bộ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về quy trình xử lý kỷ luật đảng viên tại đây.

Trước khi đi vào quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên, bạn cần nắm rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật quan trọng sau đây:

4 hình thức xử lý kỷ luật: 1- khiển trách, 2- cảnh cáo, 3- cách chức, 4- khai trừ.

Đối với trường hợp Đảng viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Không xử lý nội bộ.

- Bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì bị khai trừ.

- Bị Tòa tuyên án thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ: tùy mức độ mà xử lý theo 3 hình thức còn lại.

Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật Đoàn thể và các hình thức xử lý pháp luật khác

1. Nguyên tắc xử lý‎ kỷ luật Đảng viên

Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức đảng để bảo đảm kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác. Cần làm rõ nguyên nhân, phân biệt sai lầm, khuyết điểm của đảng viên do trình độ, năng lực hoặc động cơ vì lợi ích chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái; vi phạm nhất thời hay có hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn nhưng vẫn làm trái; ý thức tự phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lỗi, không bồi hoàn vật chất đầy đủ, kịp thời; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra; phân biệt đảng viên khởi xướng, tổ chức, quyết định với đảng viên bị xúi giục, lôi kéo, đồng tình làm sai.

2 . Hình thức kỷ luật đảng viên

Đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

3. Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên

- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Lưu ý: Thời hiệu được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm.

4. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự với mức án thấp hơn án phạt cải tạo không giam giữ

Bước 1: Đảng viên vi phạm thực hiện kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật

- Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện bản tự kiểm điểm.

- Sau khi thảo luận, góp ý và kết luận thì biểu quyết kỷ luật.

Bước 2: Tổ chức đảng vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết định

Bước 3: Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến

Bước 4: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp

Nếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên

Bước 5: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định.

Trường hợp 2: Đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm và bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên

Bước 1: Chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền bắt, khám xét khẩn cấp Đảng viên vi phạm, Thủ trưởng cơ quan đó phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó.

Bước 2: Xem xét kỷ luật Đảng viên vi phạm không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của Tòa

Áp dụng đối với Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam.

Lưu ý:

- Khai trừ Đảng hoặc xóa tên trong danh sách Đảng (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật đối với trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Quyết định cho Đảng viên sinh hoạt trở lại và thực hiện xử lý kỷ luật theo đúng quy trình đối với trường hợp Đảng viên vi phạm bị tòa án tuyên phạt hình phạt thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

5. Quy định về thời gian xóa kỷ luật Đảng viên.

Thời gian xóa kỷ luật Đảng viên

Căn cứ pháp lý:

- Quy định 102/QĐ-TW năm 2017

- Quy định 30/QĐ-TW năm 2016

Đánh giá bài viết
7 28.268
Thủ tục hành chính Xem thêm