Quyền lợi của giáo viên khi làm việc vào ngày nghỉ hè

Quyền lợi khi giáo viên đi làm vào nghỉ hè

Giáo viên làm việc vào ngày nghỉ hè có được nhận thêm khoản trợ cấp nào không? Giáo viên được hưởng những quyền lời gì khi đi làm hè? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Giáo viên làm việc vào nghỉ hè được hưởng những quyền lợi gì?

Câu hỏi: Tôi hiện là giáo viên tổng phụ trách tại 1 trường công lập. Trong dịp hè ban chỉ đạo hè thành phố không chỉ đạo cho các trường bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương mà bắt sinh hoạt hè tại trường và thành phố tổ chức nhiều hoạt động bắt các trường cử học sinh tham gia. Bản thân tôi là giáo viên tổng phụ trách phải trực tiếp lên trường tổ chức các hoạt động cho học sinh 1 tuần 3 buổi không được nghỉ hè như giáo viên bình thường nhưng lại không có bất cứ 1 khoản trợ cấp nào. Như vậy là đúng hay sai?

Vào dịp nghỉ hè, lễ, tết trường tôi bắt giáo viên đi trực 4 người 1 ngày sáng 2 người từ 7h30 tới 11h30 chiều 2 người trực từ 13h tới 17h nhưng không có bất cứ 1 khoản trợ cấp nào. Như vậy có trái với luật lao động hiện hành?

Trả lời: Thứ nhất, các chế độ mà Giáo viên Tổng phụ trách được hưởng khi tham gia sinh hoạt hè

Giáo viên làm việc vào nghỉ hè được hưởng những quyền lợi gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư Liên tịch số 23/TTLT của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông:

"1. Chế độ chính sách:

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông (bao gồm cả tổng phụ trách chuyên trách và bán chuyên trách) được hưởng các chế độ sau:

...

1.2. Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm ...).

..."

Theo quy định trên, Giáo viên Tổng phụ trách cũng được hưởng chế độ nghỉ hè như những giáo viên khác. Do đó, việc bạn phải trực tiếp tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia sinh hoạt hè tại trường và không được nghỉ hè như những giáo viên khác được xem như việc làm thêm giờ của bạn. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày."

Trong trường hợp này, bạn phải làm việc vào ngày nghỉ có hưởng lương của bạn. Do vậy, theo quy định trên bạn sẽ được trả thêm một khoản tiền bằng 300% tiền lương của ngày nghỉ mà bạn phải đi làm. Như vậy, việc bạn phải tham gia sinh hoạt hè cho học sinh mà không được trả thêm một khoản tiền nào là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc trường bạn bắt giáo viên phải trực vào ngày nghỉ hè, ngày lễ, tết

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 về làm thêm giờ:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Như vậy, trong trường hợp làm thêm giờ phải có sự đồng ý của người lao động. Hơn nữa theo quy định tại Điều 97 của Luật này, khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương, bạn sẽ được trả thêm một khoản tiền bằng 300% tiền lương của ngày nghỉ đó. Vì vậy, việc trường bạn bắt giáo viên phải trực vào các ngày nghỉ hè, ngày lễ, tết mà không trả thêm một khoản tiền nào là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 9.878
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm