Quyết định 06/QĐ-TTg 2019

1 47

Quyết định số 06/QĐ-TTg

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Tóm tắt nội dung Quyết định 06/QĐ-TTg 2019

Mới đây Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 06/QĐ-TTg ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Theo đó, để được công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em thì xã, phường, thị trấn đó phải đạt đủ 13 tiêu chí, không có tiêu chí nào bị điểm 0 và đặc biệt phải đạt tổng số điểm quy định như sau:

  • Phường thuộc quận, thị xã, thành phố của thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 900 điểm trở lên;
  • Xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn: Đạt từ 800 điểm trở lên;
  • Xã, phường, thị trấn còn lại: Đạt từ 850 điểm trở lên.

Đơn cử 4/13 tiêu chí đánh giá như:

  • Trẻ em được khai sinh đúng quy định;
  • Trẻ em bị xâm hại;
  • Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy;

Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em.

Đánh giá bài viết
1 47
Hành chính Xem thêm