Quyết định 1221/QĐ-TTg 2018

1 461

Quyết định số 1221/QĐ-TTg 2018

Quyết định 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2018.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1221/QĐ-TTg 2018

2497 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 ngày 21/09/2018.

Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 trên toàn quốc là 2497 cơ sở. Trong đó có 2003 cơ sở sản xuất công nghiệp, 09 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 58 đơn vị vận tải, 427 công trình xây dựng. Cụ thể, các tỉnh, thành phố có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nhất cả nước đó là:

- Thành phố Hồ Chí Minh: 302 cơ sở;

- Thành phố Hà Nội: 288 cơ sở;

- Tỉnh Bình Dương: 253 cơ sở;

- Tỉnh Đồng Nai: 126 cơ sở;

- Tỉnh Quảng Ninh: 123 cơ sở;

- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 94 cơ sở…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Do nội dung của Quyết định 1221/QĐ-TTg 2018 khá lớn nên VnDoc mời các bạn sử dụng file tải về máy để xem toàn bộ chi tiết nội dung quyết định.

Đánh giá bài viết
1 461
Doanh nghiệp Xem thêm