Quyết định 127/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 127/QĐ-BYT

Quyết định 127/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh".

Tóm tắt nội dung Quyết định 127/QĐ-BYT

Báo cáo dữ liệu nuôi cấy hàng tháng phải gửi trước ngày mùng 10

Ngày 15/01/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 127/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng sinh.

Theo đó, Báo cáo dữ liệu nuôi cấy hàng tháng phải được gửi trước ngày mùng 10 của tháng sau. Việc báo cáo này chỉ bắt buộc đối với các phòng xét nghiệm không báo cáo dữ liệu nuôi cấy âm tính hàng tháng trong tệp tin dữ liệu WHONET. Đối với từng loại bệnh phẩm, phải báo cáo tổng số nuôi cấy dương tính và tổng số nuôi cấy âm tính hàng tháng.

Các loại bệnh phẩm cụ thể là: Máu (ưu tiên giám sát vi khuẩn E.coli, K. Pneumonia, A. baumanni…); nước tiểu (ưu tiên giám sát vi khuẩn E. coli, K. Pneumonia); Phân (ưu tiên giám sát vi khuẩn Salmonella spp., Shigella spp…)…

Ngoài ra, Quyết định còn hướng dẫn cụ thể các tải tệp tin WHONET lên Cổng thông tin điện tử AMR: kks.kcb.vn, phương pháp giám sát…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Đánh giá bài viết
1 103
Y tế - Sức khỏe Xem thêm