Quyết định 1291/QĐ-TTg 2019

1 111

Quyết định số 1291/QĐ-TTg

Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1291/QĐ-TTg

Danh mục TTHC do cơ quan trung ương giải quyết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa.

- Bộ Công an: Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân; Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có/chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; Xác nhận lại số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân…

- Bộ Quốc phòng: Đăng ký tạm vắng/Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân; Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 111
Hành chính Xem thêm