Quyết định 1363/QĐ-TTg 2019

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 14.10.2019 09:23:38 +07:00

Quyết định số 1363/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025".

Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”. Định hướng của Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đào tạo nhân lực trực tiếp có khả năng sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập. Mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 40 trường cao đẳng chất lượng cao và đến năm 2025 có khoảng 70 trường cao đẳng chất lượng cao đủ năng lực đào tạo ngành, nghề được các nước phát triển trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1363/QĐ-TTg

Đến 2020, thí điểm đào tạo 34 ngành, nghề được chuyển giao từ nước ngoài

Đề án thí điểm đến năm 2020 đào tạo 34 ngành, nghề theo các chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có khoảng 40 trường được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Các trường cao đẳng chất lượng cao được ưu đãi về tín dụng đầu tư cơ sở vật chất; ưu đãi về thuế; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 59
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm