Quyết định 15/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg

Quyết định 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tóm tắt nội dung Quyết định 15/2019/QĐ-TTg

Thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu được thực hiện 24/24 giờ

Ngày 28/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-TTg về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo đó, thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền như sau:

- Thời gian: Thủ tục được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ;

- Địa điểm: Người làm thủ tục khai báo hồ sơ biên phòng điện tử và nhận xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền bằng tài khoản đã được cấp, tại bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

- Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.

Đánh giá bài viết
1 38
An ninh trật tự Xem thêm