Quyết định 1603/QĐ-BTP 2019

Quyết định số 1603/QĐ-BTP

Quyết định 1603/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1603/QĐ-BTP

Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

Ngày 17/7/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1603/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định công bố 96 thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp bao gồm: Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác; Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu; Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác; Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác; Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác…

Cụ thể, đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính trên là Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với mức độ thực hiện là 4.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Pháp lý được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm