Quyết định 1629/QĐ-TTg 2019

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 18.11.2019 09:01:51 +07:00

Quyết định số 1629/QĐ-TTg

Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1629/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tóm tắt Quyết định 1629/QĐ-TTg

Xây dựng Thanh Hóa thành một trong những tỉnh phát triển kinh tế dẫn đầu cả nước

Theo đó, việc lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:

- Phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm 2021-2025 của cả nước; các Điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên…

- Phù hợp với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh; Xây dựng Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh phát triển kinh tế dẫn đầu của cả nước;

- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm