Quyết định 1702/QĐ-BKHCN 2019

Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN

Quyết định 1702/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1702/QĐ-BKHCN

Phê duyệt đề tài đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy suối Côn Sơn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1702/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn ngày 17/6/2019.
Theo đó, phê duyệt đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy cho suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương”. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu cần đạt được của đề tài đó là: Báo cáo thực trạng và nguyên nhân suy kiệt dòng chảy suối Côn Sơn; Báo cáo giải pháp khả thi, bền vững duy trì được dòng chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

Đặc biệt, đề tài này cần xây dựng được mô hình duy trì dòng chảy tối thiểu 5 lít/s cho suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương và công bố 02 bài báo trong nước hoặc quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 70
Khoa học công nghệ Xem thêm