Quyết định 1737/QĐ-TCHQ 2019

1 28

Quyết định 1737/QĐ-TCHQ năm 2019 

Quyết định 1737/QĐ-TCHQ năm 2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua cổng thanh toán điện tử của tổng cục hải quan.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1737/QĐ-TCHQ

Vừa qua, Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành Quyết Định 1737/QĐ-TCHQ ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK - NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ.

Theo đó, ban hành quy trình sửa thông tin đăng ký thông tin ủy quyền TCHQ thông báo phát sinh nợ tới Ngân hàng thương mại (NHTM) tại CTTĐT hải quan như sau:

NNT đăng nhập CTTĐT, chọn hồ sơ cần sửa, điền các thông tin liên quan và gửi tới NHTM qua CTTĐT. Trên cơ sở thông tin NNT yêu cầu sửa, có ký số lên nội dung khai báo của NNT, CTTĐTHQ thực hiện ký sổ lên nội dung khai báo của NNT và gửi thông tin sang NHTM phối hợp thu giữ tài khoản của NNT;

Khi nhận được thông tin thông báo của TCHQ về các thông tin đăng ký của NNT, NHTM gửi thông báo phản hồi đã nhận được đề nghị của NNT thông qua CTTĐTHQ. Sau đó TCHQ thông báo kết quả xử lý cho NNT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 28
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm