Quyết định 1872/QĐ-BTTTT 2018

1 38

Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT năm 2018

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1872/QĐ-BTTTT năm 2018

Định mức kinh tế kỹ - thuật áp dụng cho 09 loại phần mềm nguồn mở

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở được ban hành ngày 14/11/2018.

Theo đó, phần mềm nguồn mở được cung cấp cùng với mã nguồn và cho phép người dùng quyền tự do nghiên cứu, sửa đổi và phân phối lại phần mềm cho bất cứ ai và dùng vào bất cứ mục đích gì.

Định mức ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho 09 loại phần mềm nguồn mở như:

- Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy chủ;

- Phần mềm nguồn mở hệ thống thư điện tử máy chủ;

- Phầm mềm nguồn mở văn phòng;

- Phần mềm nguồn mở trình duyệt web;

- Phần mềm nguồn mở an toàn thông tin…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/11/2018.

Đánh giá bài viết
1 38
Công nghệ - Thông tin Xem thêm