Quyết định 1895/QĐ-TTg 2019 vận hành hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 27.12.2019 16:08:36 +07:00

Quyết định số 1895/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Quy trình vận hành liên hồ chứa 21 hồ, đập trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1895/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Theo đó, Thủ tướng ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai bao gồm 21 hồ, đập, cụ thể: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M’Bri, Đắk Kar, đập dâng Tà Pao.

Việc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm công trình được thực hiện theo quy trình vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, không được gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du các hồ chứa. Ngoài ra, việc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn, thời kỳ triều cường cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 29
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm