Quyết định 1899/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 1899/QĐ-BYT năm 2019

Quyết định 1899/QĐ-BYT năm 2019 công bố danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1899/QĐ-BYT

Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1899/QĐ-BYT Về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế ngày 20/05/2019.

Cụ thể, để được cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thì bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau: Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất là 30 giường bệnh. Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt, tâm thần phải có ít nhất là 10 giường bệnh. Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa phải đảm bảo diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50m2/giường bệnh trở lên…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư kinh doanh (trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1.996 điều kiện kinh doanh; sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện kinh doanh). Đặc biệt, khoảng 98% các lô hàng thực phẩm nhập khẩu cuả Bộ Y tế sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu mà sẽ thực hiện hậu kiểm khi tiêu thụ trên thị trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 54
Y tế - Sức khỏe Xem thêm