Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017

Quyết định 210/QĐ-TANDTC - Kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017 về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ KIỂU DÁNG, CHẤT LIỆU, HỌA TIẾT TRANG PHỤC XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 419/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân là áo choàng dài tay màu đen có kiểu dáng, chất liệu, họa tiết cụ thể như sau:

1. Kiểu dáng: Chiều dài áo tương ứng tỷ lệ 75% dài gáy gót. Áo được thiết kế hai thân trước một thân sau. Thân trước áo mỗi bên có xếp hai ly lật về phía sườn. Thân sau áo có xếp ba ly, một ly ở giữa áo, hai ly còn lại chia đều sang hai bên, lật về phía nách. Trên vai lót có thêm đáp đô ở phần cổ sau, bên trong bằng vải chính, chiều cao 9 cm, chiều rộng theo vòng cổ. Áo đóng mở bằng dây kéo khóa nhựa có màu như màu nẹp áo.

Bác tay hình cong, chiều cao 15 cm, bên trong có lót đến cửa tay. Cầu vai hình cánh dơi, chiều cao 16 cm.

Nẹp áo hai bên hình cong có độ rộng 8 cm, nẹp áo ngoài rộng 8 cm, nẹp lót trong rộng 5 cm. Đầu tay hai bên có xếp 8 ly nhỏ, 4 ly lật về phía trước, 4 ly lật về phía sau.

Áo có ken vai làm bằng ken bông ép.

2. Chất liệu: Chất liệu là loại vải tốt, sử dụng phù hợp với thời tiết, khí hậu các vùng miền khác nhau.

3. Họa tiết: Áo màu đen phối nẹp, bác tay và cầu vai tương ứng với từng ngạch Thẩm phán, cụ thể như sau:

4. Áo choàng xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Nẹp áo, bác tay và cầu vai màu đỏ có họa tiết hình kỷ hà, viền lé màu vàng.

5. Áo choàng xét xử của Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp: Nẹp áo, bác tay và cầu vai màu đỏ boóc đô, có họa tiết hình kỷ hà, viền lé màu vàng đồng.

6. Kiểu dáng, họa tiết trang phục áo choàng xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân được minh họa cụ thể tại các phụ lục ảnh ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân quy định tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, với niên hạn sử dụng là 05 năm 02 chiếc, lần đầu cấp 02 chiếc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
  • Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);
  • Các Phó Chánh án TANDTC (để biết);
  • Các Thẩm phán TANDTC (để biết);
  • Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC;
  • Chánh án TAND các cấp (để biết và thực hiện);
  • Lưu: VP TANDTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

Thuộc tính văn bản: Quyết định 210/QĐ-TANDTC

Số hiệu 210/QĐ-TANDTC
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực, ngành Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 03/10/2017
Ngày hiệu lực 03/10/2017
Đánh giá bài viết
1 91
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm