Quyết định 2187/QĐ-BYT 2019

2 272
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2187/QĐ-BYT
Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN X
TRÍ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn c Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn c Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán xử
trí hội chứng mạch nh cấp”.
Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán xử trí hội chứng mạch vành cấp”
được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, : Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng trưởng, Cục trưởng
Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các
ngành chịu trách nhiệm thi nh Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- B trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website
Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
HƯỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN XỬ TRÍ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-BYT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Y tế)
PHẦN I
ĐẠI ƠNG
Thuật ngữ Hội chứng động mạch vành cấp hay còn gọi tắt Hội chứng mạch vành cấp
(HCMVC) bao gồm: (1) Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp đoạn ST chênh n trên điện tim đồ;
(2) Hội chứng mạch nh cấp không có ST chênh lên (HCMVCKSTCL).
HCMVCKSTCL bao gồm hai dạng bệnh cảnh: NMCT không ST chênh lên Đau thắt ngực
không ổn định (ĐTNKÔĐ). Về lâm sàng điện tim đồ không sự khác biệt giữa hai bệnh
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cảnh này, sự phân biệt NMCT không ST chênh lên sự tăng dấu n sinh học tim
trên c xét nghiệm, còn ĐTNKÔĐ thì không có.
Việc điều tr Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên sự khác biệt bản so với
NMCT ST chênh lên cách tiếp cận, các yếu tố thời gian phương thức điều trị không
hoặc có thuốc tiêu sợi huyết.
Hội chứng mạch vành cấp biến cố nặng, cấp cứu của bệnh động mạch vành (ĐMV), là
nguyên nhân hàng đầu gây t vong tim mạch các biến chứng nặng về sau. Trong đó,
HCMVCKSTCL vẫn chiếm tỷ lệ hàng đầu trong c biến c mạch vành cấp các nước đã
phát triển trên thế giới.
Hiện đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán điều trị hiệu quả HCMVC, nhưng vẫn là một thể
bệnh rất nặng cần được quan tâm.
PHẦN II
CHẨN ĐOÁN X TRÍ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP KHÔNG ST
CHÊNH LÊN
I. SINH LÝ BỆNH
chế của HCMVCKSTCL sự không ổn định của mảng vữa mảng y bị nứt vỡ ra.
Sự nứt vỡ ra của mảng vữa cũng gặp trong NMCT cấp, tuy nhiên mức độ diễn biến
khác nhau. Nếu sự nứt vỡ lớn hình thành máu đông ạt lấp toàn bộ lòng mạch sẽ dẫn
đến NMCT xuyên thành, hay NMCT ST chênh lên. Nếu sự nứt vỡ nhỏ hơn cục máu
đông này chưa dẫn đến tắc hoàn toàn ĐMV thì đó HCMVCKSTCL NMCT không sóng
Q. Bên cạnh đó, các chế về sự di chuyển của huyết khối nhỏ đến tắc vi mạch phía sau
sự co thắt càng làm cho tình trạng thiếu máu tim thêm trầm trọng. Tuy nhiên,
HCMVCKSTCL thể diễn biến nặng biến thành NMCT thực sự.
Sự hình thành cục máu đông: khi mảng vữa bị vỡ, lớp dưới nội mạc được lộ ra tiếp xúc
với tiểu cầu, dẫn đến hoạt hóa các thụ thể GP IIb/IIIa trên bề mặt tiểu cầu hoạt hóa quá
trình ngưng kết của tiểu cầu. Thêm vào đó, đám tiểu cầu ngưng kết này sẽ giải phóng ra một
loạt các chất trung gian làm co mạch hình thành nhanh hơn cục máu đông.
Hậu quả của các hiện tượng trên làm giảm nghiêm trọng nhanh chóng dòng máu tới
vùng tim do ĐMV đỏ nuôi dưỡng, biểu hiện trên lâm sàng cơn đau ngực không ổn
định, trên điện tim đồ thể hình ảnh thiếu u tim cấp với ST chênh xuống hoặc T âm
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nhọn, các men tim loại Troponin thể tăng khi thiếu máu tim nhiều gây hoại tử vùng
tim xa không phải là xuyên thành, khi tăng cả men CK - MB thì thể gọi NMCT
không sóng Q. Trong thực tế một số yếu tố sau thể làm nặng bệnh hơn: sốt, tăng huyết
áp nhiều, rối loạn nhịp tim, cường giáp
Hình 1. đồ diễn tiến của mảng vữa động mạch, vệt mỡ thể hình thành từ những
thập niên đầu tiên của cuộc đời, khi mảng vữa bị nứt vỡ sẽ dẫn đến quá trình hình
thành cục máu đông xảy ra hội chứng mạch vành cấp tùy mức độ (nguồn trích dẫn
Stary HC et al. Circulation 1995;92:1355-1374).
II. CHẨN ĐOÁN
1. Lâm sàng
a) Đặc điểm lâm sàng các bệnh nhân HCMVCKSTCL
So với bệnh nhân NMCT, bệnh nhân HCMVCKSTCL thường tuổi già hơn, tỷ lệ bị đái
tháo đường cao hơn, tăng huyết áp (THA) rối loạn lipid máu cũng gặp nhiều hơn. Thêm
vào đó, số bệnh nhân HCMVCKSTCL sau NMCT hoặc các thủ thuật can thiệp ĐMV cũng
thường gặp hơn.
b) Triệu chứng năng
Triệu chứng điển hình đau ngực kiểu động mạch vành: đau thắt (bóp) nghẹt sau xương ức,
thể lan lên vai trái, lên cằm, lên cả hai vai, cơn đau thường xuất hiện sau một gắng sức
nhưng đau có thể xảy ra cả trong khi nghỉ, cơn đau thường kéo dài trên 20 phút. Cơn đau
trong HCMVCKSTCL thể các hình thái sau: cơn đau thắt ngực mới xuất hiện; đau thắt
ngực tăng lên (trên cơ sở bệnh nhân đã tiền s đau thắt ngực ổn định); đau thắt ngực xảy ra
sau các biến cố hoặc thủ thuật như: sau NMCT, can thiệp ĐMV, phẫu thuật bắc cầu nối chủ
vành, không triệu chứng đau chỉ là cảm giác tức nặng khó thở (đau thầm lặng)...
c) Khám lâm sàng
- Khám lâm sàng ít giá trị để chẩn đoán c định bệnh HCMVCKSTCL, nhưng khám lâm
sàng giúp chẩn đoán phân biệt cũng như đánh giá các yếu tố nguy cơ, biến chứng...
- Khám lâm sàng giúp chẩn đoán phân biệt với các bệnh như viêm màng ngoài tim, viêm phế
quản, viêm khớp ức sườn, các bệnh tim thực tổn kèm theo ...
- Phát hiện các triệu chứng của suy tim, tiếng T3, hở van tim...
2. Cận lâm sàng

Quyết định số 2187/QĐ-BYT năm 2019

Quyết định 2187/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp” do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Nội dung Quyết định 2187/QĐ-BYT năm 2019

MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG

PHẦN II; CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN

I. SINH LÝ BỆNH

II. CHẨN ĐOÁN

1. Lâm sàng

2. Cận lâm sàng

III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

IV. PHÂN TẦNG NGUY CƠ

1. Các yếu tố để phân tầng nguy cơ

2. Thang điểm GRACE phân tầng nguy cơ

3. Phân tầng nguy cơ

V. TIẾP CẬN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

1. Chiến lược tiếp cận

2. Các bước tiến hành

3. Điều trị cụ thể tại bệnh viện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN III: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN

I. ĐẠI CƯƠNG

II. NGUYÊN NHÂN

III. CHẨN ĐOÁN

1. Lâm sàng

2. Cận lâm sàng

3. Phân tầng nguy cơ

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị nội khoa cấp cứu

2. Điều trị tái tưới máu

3. Điều trị sau giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp

V. CÁC BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ

1. Rối loạn chức năng tâm thu thất trái

2. Sốc tim

3. Rối loạn nhịp

4. Biến chứng cơ học

5. Viêm màng ngoài tim

VI. PHÒNG BỆNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 272
Y tế - Sức khỏe Xem thêm