Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

1 60

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg

Quyết định 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Tóm tắt nội dung Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

Cá nhân được hỗ trợ tối đa 90% phí BH nông nghiệp đến hết 31/12/2020

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2018.

Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm cây lúa, trâu, bò, tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Đối với cây lúa, áp dụng tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp. Đối với trâu, bò áp dụng cho các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai và Bình Dương. Với tôm sú và tôm thẻ chân trắng áp dụng cho các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; trường hợp không thuộc hộ nghèo và cận nghèo nêu trên mức hỗ trợ là 20%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 26/6 đến hết ngày 31/12/2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6/2019.

Quyết định này hướng dẫn Nghị định 58/2018/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 60
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm