Quyết định 2479/QĐ-BKHCN 2019

1 17

Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN 2019

Quyết định 2479/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2479/QĐ-BKHCN

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2479/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27/08/2019.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ như sau:

Bước 1, tác giả công trình hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả công trình gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ tại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình hoặc Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả cư trú. Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu đồng ý được chuyển đến xem xét tại cấp bộ, ngành, địa phương.

Bước 2, hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ được xem xét tại Hội đồng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý được chuyển đến xem xét tại cấp Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2019.

Quyết định này dẫn chiếu tới Luật Khoa học và công nghệ 2013, Nghị định 78/2014/NĐ-CP, Nghị định 60/2019/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Khoa học công nghệ Xem thêm