Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

1 51

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Tóm tắt nội dung Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Theo đó, Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 bao gồm:

- 04 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - 2 doanh nghiệp; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản.

- 62 doanh nghiệp cổ phần hóa Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 01 doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long - 01 doanh nghiệp; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 51
Doanh nghiệp Xem thêm