Quyết định 2782/QĐ-BTNMT 2019

1 35

Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 2782/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ chỉ số được cấu trúc thành 02 nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Nội dung Quyết định 2782/QĐ-BTNMT

Bộ TNMT thí điểm đánh giá môi trường các địa phương theo Bộ tiêu chí

Trong đó, tiêu chí đánh giá gồm: Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ khí hậu, năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Đối với các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bao gồm 26 chỉ số, tiêu biểu như: Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 03: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất…có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn….

Quyết định nêu rõ lộ trình thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 35
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm