Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

1 32

Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg

Quyết định 30/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ thông qua Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, kết quả xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam có hiệu lực 02 năm, tính từ ngày Quyết định công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ 02 năm/lần vào các năm chẵn.

Tóm tắt nội dung Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

Kết quả xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia VN có hiệu lực 02 năm

Doanh nghiệp đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam nộp 03 bộ hồ sơ đến Bộ Công Thương trước ngày 31/3. Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ không cần chứng thực sau: Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Bản sao thông báo kết quả đóng bảo hiểm của doanh nghiệp, thông báo xác nhận doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ trong 02 năm liên tiếp trước đó; Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, giấy tờ về chất lượng sản phẩm đăng ký…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư thương mại được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 32
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm