Quyết định 3310/QĐ-BYT 2019

1 262
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3310/QĐ-BYT
Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT
B
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét biên bản họp ngày 03/7/2016 của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu sửa đổi Hướng dẫn
chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút
B các phụ lục kèm theo. I
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số
5448/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng B Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị bệnh viêm gan vi rút B.
Điều 3. Các ông, bà: Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh
Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng của B Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường
bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ
trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
HƯỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3310/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Y tế)
I. ĐẠI CƯƠNG
Viêm gan vi rút B (VGVR B) bệnh truyền nhiễm quan trọng, phổ biến toàn cầu, do vi rút
viêm gan B (HBV) gây ra. Theo Báo cáo Toàn cầu về Viêm gan vi rút 2017 của Tổ chức Y tế
Thế giới, ước tính năm 2015 toàn cầu khoảng 257 triệu người nhiễm HBV mạn 884.400
người tử vong, phần lớn do các biến chứng gan ung t biểu tế bào gan (HCC). HBV
lây nhiễm qua đường máu, quan hệ tình dục từ mẹ sang con. Việt Nam nằm trong vùng dịch
tễ lưu hành cao của nhiễm HBV (tỉ lệ nhiễm HBV > 8%) với đường lây chủ yếu từ mẹ truyền
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
sang con.
HBV thuộc họ Hepadnaviridae, cấu trúc di truyền DNA, được chia thành 10 kiểu gen
hiệu từ A đến J. HBV 3 loại kháng nguyên chính: HBsAg, HBeAg HBcAg, tương ng với
3 loại kháng thể, lần lượt là: Anti-HBs, Anti-HBe Anti-HBc. Xét nghiệm phát hiện các
kháng nguyên, kháng thể này ý nghĩa quan trọng trong việc xác định bệnh, thể bệnh cũng
như diễn biến bệnh.
HBV thể gây viêm gan tối cấp, viêm gan cấp viêm gan mạn, tiến triển thành gan, HCC.
HBV một trong những nguyên nhân ng đầu gây bệnh viêm gan mạn HCC tại Việt Nam.
Tiêm vắc xin biện pháp dự phòng lây nhiễm HBV hiệu quả an toàn.
II. CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT B CẤP
1. Chẩn đoán viêm gan vi rút B cấp
- Tiền sử: người bệnh có truyền máu hay các chế phẩm của máu, tiêm chích, quan hệ tình dục
không an toàn trong khoảng 4-24 tuần trước khởi bệnh.
- Lâm sàng:
+ Đa số không biểu hiện lâm sàng ràng.
+ Trong thể điển hình, thể xuất hiện các triệu chứng như: sốt (khi chưa ng da), mệt mỏi,
chán ăn, buồn nôn, nôn, vàng da, ng mắt, tiểu sậm màu, đau tức vùng gan...
+ VGVR B cấp có thể diễn tiến nặng sang suy gan cấp dẫn đến bệnh não gan, tỷ lệ tử vong cao.
- Cận lâm sàng:
+ AST, ALT tăng, thường trên 5 lần giới hạn trên của mức bình thường (ULN, ULN: 35 U/L đối
với nam, 25 U/L đối với nữ).
+ Bilirubin thể tăng.
+ Anti-HBc IgM dương tính, HBsAg dương tính (hoặc âm tính trong giai đoạn cửa sổ).
2. Chẩn đoán phân biệt
- Viêm gan cấp do vi rút khác (HAV, HCV, HDV, HEV, CMV, EBV, Dengue,...)
- Viêm gan do các nguyên nhân khác: rượu, nhiễm độc (do thuốc, hóa chất...), t miễn, bệnh
Wilson...
- Đợt bùng phát của viêm gan vi rút B mạn.
- Một số bệnh biểu hiện ng da.
+ Các bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh nhiễm Leptospira, sốt rét...
+ Tắc mật sau gan: u đầu tụy, u đường mật, sỏi đường mật...
3. Điều trị
Hơn 95% người lớn bị VGVR B cấp s hồi phục một cách tự nhiên mà không cần điều trị thuốc
kháng vi rút. Điều trị VGVR B cấp chủ yếu điều trị hỗ trợ.
3.1. Điều trị hỗ trợ
- Nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hoặc gắng sức trong thời kỳ triệu chứng lâm sàng.
- Chế độ ăn: giảm bớt chất béo, kiêng rượu bia. Chỉ nuôi dưỡng tạm thời bằng đường tĩnh mạch
khi bị nôn nhiều hoặc không ăn uống được.
- Tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan.
- Điều trị hồi sức nội khoa tích cực các trường hợp diễn tiến nặng.
+ Đảm bảo duy trì hấp, tuần hoàn ổn định.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Vitamin K
1
: 10 mg/ngày tiêm bắp hoặc pha loãng tiêm mạch chậm trong 3 ngày khi tỷ lệ
prothrombin giảm < 60%.
+ Điều chỉnh các rối loạn đông máu, chống phù não, lọc huyết tương... dựa trên việc đánh giá
các bất thường cụ thể trên lâm sàng.
3.2. Chỉ định dùng thuốc kháng vi rút
Entecavir hoặc tenofovir (TDF: tenofovir disoproxil fumarate, TAF: tenofovir alafenamide)
cho đến khi mất HBsAg trong c trường hợp sau:
- VGVRB thể tối cấp.
- VGVR B cấp kèm theo ít nhất 2 tiêu chí sau:
+ Bệnh não gan.
+ Bilirubin toàn phần huyết thanh > 3 mg/dL hay > 51 µmol/L (hoặc bilirubin trực tiếp > 1,5
mg/dL hay > 25 µmol/L).
+ INR > 1,5
- Bệnh kéo dài > 4 tuần với bilirubin xu hướng tăng.
4. Theo dõi
4.1. Lâm sàng
Theo dõi các triệu chứng: vàng da, vàng mắt, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết, phù, cổ trướng, rối
loạn tri giác,...
4.2. Cận lâm sàng
- AST ALT mỗi 1 - 2 tuần cho đến khi ALT < 2 lần ULN, sau đó định kỳ mỗi 4 - 12 tuần, ít
nhất trong 24 tuần.
- INR (International normalized ratio), bilirubin toàn phần trực tiếp mỗi 1 - 2 tuần cho đến
khi về trị số bình thường.
- Xét nghiệm HBsAg, anti-HBs tại thời điểm tuần thứ 12 tuần thứ 24.
- VGVR B cấp hồi phục nếu mất HBsAg sau 6 tháng, vấn người bệnh tiêm phòng nếu
anti-HBs < 10 IU/L.
- Nếu HBsAg vẫn dương tính sau 6 tháng, bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn.
III. CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT B MẠN
1. Chẩn đoán
1.1. Chẩn đoán nhiễm HBV man
- HBsAg và/ hoặc HBV DNA dương tính 6 tháng, hoặc
- HBsAg dương tính anti-HBc IgM âm tính.
1.2. Chẩn đoán các giai đoạn của nhiễm HBV mạn: Phụ lục 1
2. Điều trị
2.1. Mục tiêu điều trị
- Ức chế lâu dài sự sao chép của HBV.
- Cải thiện chất lượng sống, ngăn ngừa diễn tiến gan, HCC.
- Dự phòng lây truyền HBV cho cộng đồng bao gồm dự phòng lây truyền mẹ con.
- Dự phòng đợt bùng phát VGVR B.
2.2. Nguyên tắc điều trị

Quyết định số 3310/QĐ-BYT năm 2019

Quyết định 3310/QĐ-BYT năm 2019 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Nội dung Quyết định 3310/QĐ-BYT

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

3310/QĐ-BYT

Loại văn bản:

Quyết định

Nơi ban hành:

Bộ Y tế

Người ký:

Nguyễn Viết Tiến

Ngày ban hành:

29/07/2019

Ngày hiệu lực:

29/07/2019

Ngày công báo:

Đang cập nhật

Số công báo:

Đang cập nhật

Lĩnh vực:

Y tế - dược

Tình trạng:

Còn hiệu lực

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 262
Y tế - Sức khỏe Xem thêm