Quyết định 3680/QĐ-BYT 2019

1 22

Quyết định số 3680/QĐ-BYT

Quyết định 3680/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử".

Tóm tắt nội dung Quyết định 3680/QĐ-BYT

Tại Việt Nam, 100% bác sỹ tại bệnh viện đã kê đơn thuốc trên phần mềm quản trị

Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3680/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án "Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử".

Theo đó, tại các bệnh viện, 100% các bác sỹ đã kê đơn thuốc bằng máy tính trên phần mềm quản trị bệnh viện, việc kê đơn thuốc trên máy tính được áp dụng cho cả người bệnh nội trú và ngoại trú. Tuy nhiên, đơn thuốc của mỗi bệnh viện có một định dạng chuẩn dữ liệu khác nhau và không đồng nhất khối dữ liệu khó liên thông ra ngoài cơ sở khám chữa bệnh.

Do đó, để thực hiện được Hệ thống đơn thuốc điện tử trên phạm vi toàn quốc cần một lộ trình dự kiến trong thời gian 01 năm. Trong đó:

Giai đoạn 1 trong 03 tháng đầu tiên từ khi đề án triển khai sẽ tổ chức xây dựng các văn bản pháp quy và đồng thời triển khai thí điểm ở một số Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh để rút kinh nghiệm.

Giai đoạn 2 trong 03 tháng tiếp theo, tổ chức hội thảo sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm, từng bước chính thức đưa ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý kê đơn thuốc điện tử.

Giai đoạn 3 trong 03 tháng tiếp theo, đưa việc triển khai Hệ thống đơn thuốc điện tử vào thực tế, tiến hành ấn nút liên thông khai trương các cổng liên thông lên kho đơn thuốc điện tử Quốc gia. Đôn đốc nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề trong việc sử dụng Hệ thống đơn thuốc điện tử.

Giai đoạn 4 trong 03 tháng, hoàn thành việc đánh giá số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề đã sử dụng hệ thống đơn thuốc điện tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Y tế - Sức khỏe Xem thêm