Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT 2019 tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Quyết định số 4927/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật trong 05 lĩnh vực

Ngày 25/12/2019, ban hành Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Theo đó, chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được xây dựng dựa trên kết quả xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho cá nhân người khuyết tật và được tiến hành trên 05 lĩnh vực, cụ thể: Hỗ trợ phát triển kiến thức văn hóa, hỗ trợ phát triển kỹ năng học tập, hỗ trợ hiểu biết về xã hội và kỹ năng xã hội, hỗ trợ phát triển các kỹ năng đặc thù và phục hồi chức năng, hỗ trợ các hoạt động lao động và nghề nghiệp.

Các chương trình hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật bao gồm cả chương trình trị liệu về ngôn ngữ, lời nói, trị liệu tâm lý, trị liệu về hoạt động, tâm vận động...; các chương trình can thiệp sớm và giáo dục người khuyết tật và các chương trình phát triển chức năng nhận thức, ngôn ngữ.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật có thể được tiến hành tại trung tâm, tại trường học hay tại chính gia đình của người khuyết tật. Mỗi môi trường hỗ trợ đều có ưu và nhược điểm riêng, tuy nhiên đều có mục đích là giúp cho người khuyết tật phát triển toàn diện và hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Do file có dung lượng lớn, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung quyết định.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 26
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm