Quyết định 519/QĐ-BGDĐT 2020 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019

Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT 2020

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019.

Danh mục văn bản QPPL của Bộ GD-ĐT hết hiệu lực năm 2019

Ngày 24/02/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 519/QĐ-BGDĐT về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019.

Cụ thể, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019 bao gồm:

Thứ nhất, Thông tư liên bộ 18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 18/3/1994 về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học” (hết hiệu lực ngày 01/9/2019).

Thứ hai, Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hết hiệu lực ngày 24/10/2019).

Thứ ba, Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (hết hiệu lực ngày 09/02/2019).

Thứ tư, Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (hết hiệu lực ngày 08/02/2019)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 36
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm