Quyết định 688/QĐ-BTC 2020 Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính

Quyết định số 688/QĐ-BTC 2020

Quyết định 688/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính.

Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính

Ngày 29/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 688/QĐ-BTC về Quy chế công tác văn thư của Bộ.

Theo quy định, tất cả văn bản đi, văn bản đến của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị ngành Tài chính đều phải làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký để quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan. Những văn bản không được đăng ký ở Văn thư cơ quan sẽ không có trách nhiệm giải quyết. Văn bản thuộc ngày nào được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày nhận được, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo.

Đối với việc phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi yêu cầu khi đóng dấu và lưu hành văn bản, đơn vị chủ trì soạn thảo phải gửi file văn bản về địa chỉ thư điện tử hanhchinh.vpb@mof.gov.vn để gửi đăng công báo theo quy định, trừ văn bản mật.

Việc sao y văn bản gồm sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử. Bản sao y, bản sao lục và trích sao thực hiện theo đúng Quy chế có giá trị pháp lý như bản chính. Các bản sao chụp không thực hiện theo đúng quy chế chỉ có giá trị thông tin, tham khảo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 94
Hành chính Xem thêm