Quyết định 702/QĐ-TTg 2019

1 75
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 10.06.2019 09:15:35 +07:00

Quyết định số 702/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định 702/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tóm tắt nội dung Quyết định 702/QĐ-TTg

Dự kiến năm 2030, Thành phố Hạ Long có khoảng 570.000 - 600.000 người

Ngày 07/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 702/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 với các chỉ tiêu phát triển đô thị như sau:

- Quy mô dân số: Dân số đến năm 2030 khoảng 570.000 - 600.000 người, trong đó dân số thường cư trú khoảng 80.000 - 400.000 người, dân số quy đổi khoảng 190.000 - 200.000 người. Dân số năm 2040 khoảng 720.000 - 800.000 người, trong đó dân số thường cư trú khoảng 460.000 - 500.000 người, dân số quy đổi khoảng 260.000 - 300.000 người.

- Quy mô đất đai: Giai đoạn đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 7.852 ha, đất dân dụng khoảng 5.157 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 2.695 ha. Giai đoạn đến năm 2040, đất xây dựng đô thị khoảng 10.880 ha, đất dân dụng khoảng 6.697 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 4.183 ha.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Quy hoạch xây dựng đô thị được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 75
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm