Quyết định 793/QĐ-TTg 2019

1 250
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 27.06.2019 15:55:26 +07:00

Quyết định số 793/QĐ-TTg

Quyết định 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tóm tắt nội dung Quyết định 793/QĐ-TTg

Dịch tả lợn Châu Phi: Hỗ trợ đến 30.000 đồng/kg cho người chăn nuôi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi với các mức sau: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.

Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong trường hợp này là: 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa là 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019.

Quyết định này dẫn chiếu đến Nghị định 103/2016/NĐ-CP; Nghị định 02/2017/NĐ-CP; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 250
Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm