Quyết định 794/QĐ-TTg 2019

1 18
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 27.06.2019 15:55:34 +07:00

Quyết định số 794/QĐ-TTg 2019

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040.

Tóm tắt nội dung Quyết định 794/QĐ-TTg

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 794/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040.

Cụ thể, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng có diện tích khoảng 30.130 ha, phạm vi ranh giới bao gồm 37 xã và 03 thị trấn các xã biên giới từ xã Đức Long huyện Thạch An đến xã Cần Nông của huyện Thông Nông.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, trở thành động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc, đồng thời, phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, khắc phục các vấn đề tồn tại về hợp tác quản lý biên giới, phát triển biên mậu Việt - Trung.

Bên cạnh đó, Quyết định còn yêu cầu nội dung quy hoạch bao gồm: Phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng đầu tư; phân tích vị thế và bối cảnh phát triển vùng; dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất,…

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập kế hoạch, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Quyết định 20/2014/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 18
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm