Quyết định 953/QĐ-TTg 2019

1 9

Quyết định số 953/QĐ-TTg

Quyết định 953/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019.

Tóm tắt nội dung Quyết định 953/QĐ-TTg

ổng mức Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 2019 là 3.800 tỷ đồng

Ngày 30/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 953/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019.

Theo đó, giao Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Phát triển Việt nam với tổng mức vốn là 3.800 tỷ đồng.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 9
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm