Quyết định 986/QĐ-TTG 2018

1 80

Quyết định 986/QĐ-TTG 2018

Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để cập nhật nội dung của quyết định 986/QĐ-TTG 2018 mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 986/QĐ-TTG
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Ngày ban hành 08/08/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực

Tóm tắt nội dung quyết định 986/QĐ-TTG

Nghiên cứu, hoàn thiện quy định về mua, bán nợ của các doanh nghiệp.

Theo Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/08/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về: Hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp; khung pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ; Hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp…

Giai đoạn 2018-2020, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (cấu phần về tập đoàn tài chính).

Giai đoạn 2021-2025, sẽ xây dựng và triển khai 03 dự án luật: Dự án Luật Các hệ thống thanh toán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 80
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm