Robot

Robot được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Những ứng dụng ban đầu bao gồm gắp đặt vật liệu, hàn điểm và phun sơn.

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ROBOT

Chương 2 CẤU TẠO CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP
2.1. Tay máy (manipulator)
2.2. Bộ điều khiển robot
2.3. Nguồn dẫn động
2.4. Các dạng điều khiển tay máy

Chương 3 ĐỘNG HỌC ROBOT
3.1. Các khái niệm ban đầu
3.2. Cơ sở lý thuyết của phép biến đổi hệ toạ độ
3.3. Phân tích động học tay máy bằng phương pháp ma trận
3.4. Thuật toán giải các bài toán động học bằng phương pháp toạ độ thuần nhất.
3.5. Bài toán động học trong chuyển động vi phân (hay chuyển động Jacobi).
3.6. Không gian làm việc và hệ số phục vụ của tay máy

Đánh giá bài viết
3 4.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cơ khí - Chế tạo máy Xem thêm