Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

9 42.322

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 là sáng kiến kinh nghiệm lớp 1, giúp phụ huynh và các thầy cô nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp 1. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu sáng kiến kinh nghiệm tiểu học cho giáo viên lớp 1 dưới đây của chúng tôi.

Sáng kiến kinh nghiệm - Công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 1

Đề tài: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1.

Phần I: Mở đầu

I- Lý do chọn đề tài:

Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôi rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp 1, bởi lớp 1 là nền móng cho sự phát triển của học sinh sau này. Với lớp 1 điều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác. Mà từ xưa các nhà trường nói chung trường TH-KQ nói riêng chỏ chú trọng tổ chức bồi dưỡng thêm cho học sinh giỏi mà chưa tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình. Vì vậy tôi đã chọn đề tài này

II - Cơ sở nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu

 • Phạm vi và thời gian của đề tài: Đề tài này được áp dụng trong tất cả các giờ tiếng việt ở lớp 1. Trong thời gian 1 năm tại trường tiểu học Kim Quan - Thạch Thất - Hà Tây 3.
 • Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến rèn đọc cho học sinh lớp 1.
 • Đề xuất 1 số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1.
 • Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1.
 • Các phương pháp nghiên cứu:
  • Phương pháp điều tra.
  • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
  • Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục.
  • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm.

Phần II: Giải quyết vấn đề

I) Thực trạng, tình hình qua khảo sát điều tra

Vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát nhỏ trong lớp 1b Trường tiểu học Kim Quan với nội dung sau:

 • Tìm hiểu số học sinh đi học mẫu giáo và số học sinh không đi học mẫu giáo hoặc đi học không đều, tìm hiểu lý do học sinh không đi học mẫu giáo.
 • Kiểm tra sự sự nắm bắt, nhận diện chữ cái đã học trong trường mầm non.

Kết quả thu được như sau

Như vậy tỉ lệ h/s nhận diện 1 cách chắc chắn chính xác bảng chữ cái quá thấp dẫn đến kết qủa học còn chưa cao. Một trong những lí do dễ thấy là vì các em chưa được sự quan tâm của gia đình. Các em chưa chăm chỉ học. Vì vậy là giáo viên chúng ta phải biết được đặc điêm tình hình của từng đối tượng phát huy những mặt tích cực của học sinh. Tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú. Giáo viên phải gần gũi yêu thương đọng viên kịp thời để học sinh thích học.

Nhận thức rõ điều này thấy rõ được những khó khăn cơ bản tôi đã thực hiện 1 số biện pháp rèn cho học sinh lớp 1 để cho học sinh học tốt.

Đánh giá bài viết
9 42.322
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm