Top 10 Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân

Sáng kiến kinh nghiệm: Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân
I. TÊN ĐỀ TÀI:
GIÚP HỌC SINH LỚP 2, 3 HỌC THUỘC BẢNG NHÂN
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Đối với học sinh lớp 2, 3 việc học thuộc lòng bảng nhân không phải một việc dễ, nhất
học sinh yếu kém. Với lứa tuổi các em Mau thuộc lại mau quên”, “Học trước quên
sau chương trình Toán lớp 2, 3 một phần quan trọng bảng nhân. Bởi vậy, muốn
thuộc bảng nhân không lẫn lộn một quá trình học tập rất khó đối với các em trung
bình, yếu. Nếu không thuộc bảng nhân thì các em sẽ không làm được các bài toán
liên quan. Hơn nữa, nền móng của các bài toán về nhân chia lớp 4, 5.
Với phương châm Tất cả sự nghiệp giáo dục, tất cả học sinh thân yêu. Chúng tôi
đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cấp trên giao. Với bất học sinh
nào bậc tiểu học cũng đều ưa thích c hoạt động thiết thực: Chơi học, học
chơi do chính c em trực tiếp tham gia, thậm c do chính các em tổ chức không
bị áp đặt, bởi một động tác nào. Một lời nhận xét dản, một bài hát hay, một
điệu múa sinh động, một bức tranh ngộ nghĩnh, một món quà xinh xinh, ờng như đều
sức hấp dẫn lạ đối với lứa tuổi hiếu động của các em dễ dàng lôi cuốn các em
hoà mình vào tập thể chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên. Một lời khen của giáo
viên, một tràng vỗ tay khích lệ của bạn cũng làm cho c em mãn nguyện.
Làm thế nào để Giúp học sinh lớp 2, 3 học thuộc bảng nhân ngay từ đầu học
bảng nhân phải thuộc không hề quên. Đó trăn trở của chúng tôi. Trong thời gian
qua chúng tôi đã dùng một số biện pháp một số trò chơi áp dụng vào thực tiễn chúng
tôi nhận thấy từ những em yếu nhất vẫn thuộc bảng nhân và làm được c bài toán nhân
đơn giản. Đó là do sao chúng i chọn đề tài này.
III. CƠ SỞ LUẬN:
Theo xu hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình SGK thì
việc thiết kế nội dung chương trình tiết toán Giúp các em học thuộc bảng nhân ngay
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
tại lớp điều tất yếu ý nghĩa nhất định đến quá trình giáo dục hình thành nhân
cách cho học sinh. Chơi học, học chơi thông qua hoạt động nhằm nâng cao
chất ợng dạy học, tạo sự hứng thú ng say trong học tập.
IV. SỞ THỰC TIỄN:
Trải qua nhiều năm giảng dạy tại trường, chúng tôi nhận thấy rằng: Việc dạy các
bài toán về bảng nhân chưa đạt yêu cầu do nhiều yếu tố:
- Học sinh chúng tôi là học sinh vùng ng thôn. Đa số phụ huynh làm nghề
nông. Họ tất bật với công việc đồng áng, thời gian bày cho con học còn hạn chế.
- Đa số các em học thuộc bảng nhân theo tờ Bảng cửu chương” sau bài vở.
Không chịu suy nghĩ lập theo thiết kế của cô giáo dạy nên Mau thuộc, mau quên.
- Mỗi giáo viên soạn i một cách tuỳ theo suy nghĩ nhân, chưa có tính tập th
đồng nhất.
V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Phần 1: Biện pháp giúp học sinh lớp 2, 3 học thuộc bảng nhân.
Để cho tất cả học sinh từ giỏi đến yếu học thuộc bảng nhân, ngay từ đầu khi dạy
bài Bảng nhân 2” đến Bảng nhân 9 chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau đây:
* Biện pháp 1:
Chúng tôi dựa vào cách dạy toán theo phương pháp mới. Cho học sinh hình
thành và lập bảng nhân.
Sau khi hình thành cho học sinh phép nhân 2, 3, 4… Giáo viên cho học sinh tự
thiết kế các phép nhân bằng cách giao việc cho từng nhóm, mỗi nhóm trình bày trước
lớp.
1 em giỏi 1 em giơ que 1 em ghi bảng 1 em đọc.
Thi đua giữa các nhóm.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Tiếp theo cho các em đọc nối tiếp, đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc từ dưới lên,
rồi đọc quãng (chỉ bất phép nhân o trong bảng cũng đọc được).
Đối với các bảng nhân nào cũng đều thực hiện như vậy thì chúng tôi tin rằng các
em sẽ học thuộc ngay tại lớp.
* Biện pháp 2:
Chúng tôi phân lớp ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 em. Đầu giờ vào lớp các em tự
bảng nhân theo nhóm.
Ngoài ra tôi còn phân công từng đôi bạn học tập gần các em lo động viên nhau
kiểm tra bảng nhân nhà, lớp. mỗi nhóm, nếu giáov iên bảng nhân 1 em không
thuộc, cả nhóm bị trừ điểm.
* Biện pháp 3:
Sau khi học xong bảng nhân, giáo viên bảng nhân liên tục nhưng không
suông mà giáo viên cần đọc bất phép nhân nào học sinh cũng đọc được, không cần
nhẩm từ đầu thì mới đạt điểm 10.
Đối với các em học chậm, lâu thuộc. Chúng tôi thường xuyên quan tâm, nhắc
nhở, uốn nén các em kịp thời.
Cuối cùng các em cũng đọc thuộc lòng được bảng nhân.
* Biện pháp 4:
Vào 15 phút đầu buổi học, chúng tôi cho lớp trưởng điều khiển các bạn đọc bảng
nhân mình đã học, sau đó kiểm tra việc học thuộc bảng nhân của từng bạn trong lớp o
cáo với giáo viên khi vào lớp.
Phần 2: Hoạt động: Tổ chức trò chơi”
Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp chúng tôi đã nêu trên. Chúng tôi còn tổ
chức cho học sinh tham gia vào một số t chơi trong c tiết học.
1. Trò chơi u trả lời cuối cùng

Sáng kiến kinh nghiệm: Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân

Sáng kiến kinh nghiệm: Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2, 3: Trò chơi giúp học sinh lớp 2, 3 nhanh thuộc bảng nhân giúp các thầy cô hướng dẫn các em tự luyện, học tốt môn Tiếng Việt lớp 2lớp 3. Đề tài này góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tốt môn Tiếng Việt để tìm ra phương pháp dạy học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
3 5.495
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Xem thêm