Sinh học 10 bài 16: Hô hấp tế bào

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Sinh học lớp 10 bài 16: Hô hấp tế bào được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Sinh học 10 bài 16

I/ Khái niệm hô hấp tế bào

1/ Khái niệm

- Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển hóa năng lượng quan trọng của tế bào sống.

- Các phân tử hữu cơ bị phân giải ⟶ CO2 và H2O + ATP.

- Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ:

C6H12O6 + 6 O2 ⟶ 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

2/ Bản chất của hô hấp tế bào

- Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử.

- Phân tử glucôzơ được phân giải dần dần và năng lượng được giải phóng từng phần.

- Tốc độ quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thông qua enzim hô hấp.

II/ Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

1/ Đường phân

- Diễn ra trong bào tương.

- Nguyên liệu: Glucôzơ.

- Diễn biến: Glucôzơ bị biến đổi, các liên kết bị phá vỡ.

- Sản phẩm: 2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2.

2/ Chu trình Crep

- Diễn ra: Chất nền ti thể.

- Nguyên liệu: Phân tử axit piruvic.

- Diễn biến: 2 axit piruvic bị ôxi hóa ⟶⟶ 2 phân tử Axêtyl–CoA + 2 CO2 + 2 NADH. Năng lượng giải phóng tạo ra 2 ATP, khử 6 NAD+ và 2 FAD+.

- Sản phẩm: CO2, 4 ATP, 6 NADH và 2 FADH2.

3/ Chuỗi chuyền electron hô hấp

- Diễn ra: Màng ti thể.

- Nguyên liệu: NADP và FADH2.

- Diễn biến: Electron chuyển từ NADH và tới O2 thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử kế tiếp nhau. Năng lượng được giải phóng từ quá trình ôxi hóa phân tử NADH và FADH2 tổng hợp nên ATP.

- Sản phẩm: H2O và nhiều ATP.

B/ Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 16

Câu 1: Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là

 1. Ôxi, nước và năng lượng
 2. Nước, đường và năng lượng
 3. Nước, khí cacbônic và đường
 4. Khí cacbônic, nước và năng lượng

Câu 2: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

 1. ATP
 2. NADH
 3. ADP
 4. FADHz

Câu 3: Chất nào sau đây có thể được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

 1. Mônsaccrit
 2. Protêin
 3. Lipit
 4. Cả 3 chất trên

Câu 4: Giai đoạn đường phân không sử dụng chất nào sau đây?

 1. Glucôzơ.
 2. NAD+
 3. ATP.
 4. 02.

Câu 5: Trải qua giai đoạn đường phân và chu trình Creb, một phân tử glucôzơ sẽ tạo ra được bao nhiêu phân tử ATP?

 1. 2
 2. 4
 3. 8
 4. 36

Câu 6: Trong quá trình hô hấp hiếu khí, CO2 được giải phóng ở giai đoạn

 1. Chuỗi truyền điện tử.
 2. Cuối cùng của hô hấp.
 3. Đường phân.
 4. Chu trình Creb.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không có hô hấp tế bào?

 1. Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO2và H2O.
 2. Quá trình phân giải tạo ra nhiều sản phẩm trung gian.
 3. Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt.
 4. Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

Câu 8: Giai đoạn đường phân diễn ra ở cấu trúc nào sau đây?

 1. Ti thể.
 2. Màng tế bào.
 3. Nhân tế bào.
 4. Tế bào chất.

Câu 9: Giai đoạn đường phân không tạo ra sản phẩm nào sau đây?

 1. FADH2.
 2. NADH.
 3. ATP.
 4. Axít piruvic.

Câu 10: Ở tế bào Eucarvota, chu trình Creb diễn ra ở

 1. Tế bào chất.
 2. Chất nền của ti thể.
 3. Màng trong của ti thể.
 4. Màng ngoài của ti thể.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

D

D

B

D

C

D

A

B

-----------------------------------------

Với nội dung bài Sinh học 10 bài 16: Hô hấp tế bào các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của hô hấp tế bào...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 10 bài 16: Hô hấp tế bào. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 10, Giải bài tập Sinh học lớp 10, Giải Vở BT Sinh Học 10, Giải bài tập Sinh học 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 10 Xem thêm