Sinh sản vô tính ở động vật

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở động vật. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học tốt môn Sinh học lớp 11 hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm Sinh sản vô tính ở động vật

- Sinh sản vô tính ở động vật là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

- Phân đôi: dựa trên sự hình thành các eo thắt để chia đều nhân và tế bào. Hình thức sinh sản này có ở động vật đơn bào và giun dẹp.

- Nảy chồi: dựa trên nguyên phân nhiều lần để tạo thành một chồi con. Sau đó chồi con tách khỏi mẹ phát triển thành cá thể mới. Hình thức sinh sản này có ở bọt biển và ruột khoang.

- Phân mảnh: dựa trên các mảnh vụn vỡ của cơ thể mẹ và qua nguyên phân để tạo thành cơ thể mới. Hình thức sinh sản này có ở bọt biển, giun dẹp.

- Trinh sinh: dựa trên sự phân chia tế bào trứng không thụ tinh theo kiểu nguyên phân nhiều lần để tạo nên cơ thể mới mang bộ NST đơn bội. Hình thức sinh sản này có ở các loài chân đốt, lưỡng cư, cá, bò sát.

3. Ứng dụng của Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính được ứng dụng trong nuôi mô sống và nhân bản vô tính bởi vì về bản chất, quá trình hình thành cơ thể mới từ hai phương pháp này giống hệt với sinh sản vô tính tự nhiên tức là đều chỉ dựa trên nguyên phân của các tế bào sinh dưỡng mà không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái trong thụ tinh.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu chuyên đề Sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Sinh học 11 hơn, đồng thời có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài kiểm tra sắp tới.

Ngoài tài liệu mà VnDoc đã đăng tải ở trên, mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 để có kiến thức tổng hợp và đầy đủ cho tất cả các môn học. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
1 31
Chuyên đề Sinh học lớp 11 Xem thêm