Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính

Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư. Vậy sơ đồ bố trí như thế nào, cách trình bày ra sao mời các bạn cùng đi tìm hiểu.

1. Thể thức văn bản hành chính là gì?

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP.

2. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính

Ô số

Thành phần thể thức văn bản

1

Quốc hiệu và Tiêu ngữ

2

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

3

Số, ký hiệu của văn bản

4

Địa danh và thời gian ban hành văn bản

5a

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

5b

Trích yếu nội dung công văn

6

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

8

Dấu, Chữ ký số của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

Nơi nhận

10a

Dấu chỉ độ mật

10b

Dấu chỉ mức độ khẩn

11

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

12

Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

13

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

14

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức cho bản sao văn bản sang định dạng điện tử

Nghị định 30 quy định mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản hành chính:

STT

Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

Loại chữ

Cỡ chữ 1

Kiểu chữ

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

1

Quốc hiệu và Tiêu ngữ

         
 

Quốc hiệu và Tiêu ngữ

In hoa

12-13

Đứng, đậm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12
 

- Tiêu ngữ

In thường

13-14

Đứng, đậm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

13
.... ....... ..... ..... ..... ...... ....

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31
Thủ tục hành chính Xem thêm