Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 7

1 8.399

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn GDCD lớp 12 - Bài 7

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 7 tổng hợp kiến thức cơ bản và các bài tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 theo các mức độ, giúp các em nắm vững kiến thức về các quyền dân chủ cơ bản của công dân. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2017 hiệu quả.

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 2

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 6

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 8

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

I. SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.

Sơ đồ hóa kiến thức cơ bản môn Giáo dục công dân lớp 12 - Bài 7

II. CÂU HỎI, BÀI TẬP LUỆN TẬP.

I. Nhận biết:

Câu 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần 2 có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn luật định. Đây là bước thứ mấy trong quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo?

A. Bước 1          B. Bước 2          Bước 3             D. Bước 4

Câu 2: Công dân khiếu nại nhằm mục đích gì?

A. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm.

B. Đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính.

C. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước.

D. Báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 3: Công dân tố cáo nhằm mục đích gì?

A. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm.

B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm hại lợi ích Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

C. Đề nghị cơ quan, cá nhân thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

D. Báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 4: Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật định. Đây là bước thức mấy trong quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại?

A. Bước 1            B. Bước 2         C. Bước 3           D. Bước 4

Câu 5: Công dân có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền nào?

A. Khiếu nại.          B. Bầu cử và ứng cử.    C. Tự do ngôn luận.      D. Tố cáo.

Câu 6: Chủ thể nào sau đây có quyền tố cáo?

A. Cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền.          B. Công dân.

C. Tổ chức phi chính phủ.                          D. Các tổ chức nhân quyền.

Câu 7: Về cơ bản, quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước?

A. 2 bước            B. 3 bước            C. 4 bước            D. 5 bước

Câu 8: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân thuộc hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Gián tiếp.          B. Trực tiếp.          C. Tập trung.          D. Tượng trưng.

Câu 9. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây?

A. Luật hình sự.       B. Hiến pháp.          C. Luật hành chính.      D. Luật dân sự.

Câu 10. Mỗi cử tri đều tự mình viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp.          B. Phổ thông.          C. Bình đẳng.          D. Bỏ phiếu kín.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 8.399
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm