Sổ tay kế toán tháng 9

1 22

Công việc kế toán cần làm trong tháng 9

Bước sang tháng 9 với nhiều công việc mà kế toán và nhân sự cần phải chú ý. Dưới đây là một số công việc mà kế toán cần làm trong tháng 9/2019 đã được VnDoc tổng hợp lại xin chia sẻ đến quý bạn độc giả.

6 công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9

TT

Công việc

Tiêu chí

Nội dung

1

- Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng

Thời hạn

- Trước ngày 03/9/2019.

Căn cứ

- Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Nội dung công việc

- Trường hợp doanh nghiệp tăng hoặc giảm về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2

- Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 8

Thời hạn

- Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối tượng

- Đối tượng khai thuế theo tháng: Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

3

- Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 8

Thời hạn

- Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối tượng

- Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 8/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

4

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8

Thời hạn

- Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Đối tượng

- Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

5

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 9

Thời hạn

- Trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Nội dung công việc

- Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động.

6

- Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 9

Thời hạn

- Trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ

- Theo Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Mức đóng

- Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lưu ý: Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều phải đóng kinh phí công đoàn.

Đánh giá bài viết
1 22
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm