Sổ theo dõi giáo viên nghỉ và dạy thay

1 1.812

Mẫu sổ theo dõi dạy thay

Sổ theo dõi giáo viên nghỉ và dạy thay được sử dụng phổ biến tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT để theo dõi tình hình dạy thay dạy bù. Mẫu gồm các thông tin: Ngày nghỉ, Giáo viên nghỉ, lý do nghỉ, ngày dạy thay, lớp dạy thay...

Nội dung của Sổ theo dõi giáo viên nghỉ và dạy thay

Năm học:…………….

 TT

 Ngày nghỉ

 Giáo viên nghỉ

 Lớp

 Lí do nghỉ

 Ngày

dạy thay

 Lớp

dạy thay

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Sổ theo dõi giáo viên nghỉ và dạy thay

Sổ theo dõi giáo viên nghỉ và dạy thay

Đánh giá bài viết
1 1.812
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm