Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng. Đây là mẫu sổ tổng hợp thi đua của từng tổ trong lớp về điểm học tập, điểm nề nếp, tổng điểm, xếp loại.

Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA LỚP …

 • Tổng điểm = điểm học tập + điểm nề nếp.
 • Tổng điểm của tổ = tổng điểm của các thành viên trong tổ.
 • Tổ đứng cuối cùng phải trực nhật ở tuần tiếp theo.
 • Tổ có số lần đứng đầu nhiều nhất trong tháng sẽ được miễn trực nhật ở tuần tiếp theo.
 • Cá nhân có điểm thi đua cao nhất tuần được cộng 5 điểm, cao nhì tuần, tiến bộ nhất tuần được cộng 3 điểm vào tổng điểm của mình ở tuần tiếp theo. (Tiến bộ nhất tuần: Từ vị thứ 23 Þ 27 ở tuần trước vươn lên top 5 tuần sau)
 • Cá nhân có tổng điểm tổng kết từ 0 trở xuống bị phê bình trước lớp, đi lao động theo phân công của GVCN.
 • Cá nhân có tổng điểm tổng kết 3 tuần liên tiếp là 0 trở xuống sẽ phải viết bản tự kiểm điểm (có chữ ký phụ huynh), bị cảnh cáo trước cờ, mời phụ huynh lên làm việc,….
 • Khen thưởng cuối học kỳ:
  • Cá nhân nhất học kỳ: ……….. đồng.
  • Cá nhân nhì học kỳ: ………… đồng.
  • Cá nhân đứng thứ ba học kỳ: ………… đồng.
  • Tổ đứng nhất học kỳ được thưởng quà.

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:……………

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM

HỌC TẬP

ĐIỂN

NỀ NẾP

TỔNG ĐIỂM

XÊP

LOẠI

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm thi đua tổ 1:

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm thi đua tổ 2:

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm thi đua tổ 3:

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm thi đua 4:

Nhận xét chung trong tuần …….

Ưu điểm:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Khuyết điểm:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Cách khắc phục:……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

Vị thứ các tổ trong tuần:

Nhất:…………………………………………………………………………………

Nhì:…………………………………………………………………………………...

Ba:…………………………………………………………………………………….

Tư:…………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ:………………., tổ:……………….trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:

Nhất:…………………………………………………………………………………

Nhì:…………………………………………………………………………………...

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:…………………….

………………………………………………………………………………………...

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

Đánh giá bài viết
1 18.309
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm