Sổ theo dõi xe ô tô khu kinh tế - Thương mại đặc biệt

1 35

Mẫu sổ theo dõi ô tô khu kinh tế thương mại đặc biệt

Sổ theo dõi xe ô tô khu kinh tế - Thương mại đặc biệt là biểu mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào ở các khu kinh tế thương mại đặc biệt tạm nhập, tái xuất. Sau đây là nội dung chính của mẫu sổ theo dõi ô tô, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 08
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA

ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

SỔ THEO DÕI

Xe ô tô khu kinh tế - Thương mại đặc biệt tạm nhập, tái xuất

STT

Tên chủ phương tiện

Biển số xe

Được phép tạm nhập, tái xuất

Phù hiệu kiểm soát(số; ngày, tháng cấp)

CBCS làm thủ tục cấp phù hiệu (ký tên)

Ghi chú

Tờ khai phương tiện giao thông vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất (số; ngày, tháng cấp của cơ quan Hải quan)

Ngày, tháng tạm nhập

Ngày, tháng tái xuất

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Đánh giá bài viết
1 35
Giao thông vận tải Xem thêm