Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

Mẫu số 22: Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ được ban hành kèm theo Công văn 2107/VKSTC-V8 về mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nơi ở trước khi bị bắt tạm giữ

Ngày bắt tạm giữ

TRƯỜNG HỢP BẮT

(Ngày, tháng, năm)

BẮT KHễNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

GIẢI QUYẾT

     

Quả tang

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Truy nã

( cơ quan bắt)

 

Đầu thú

(k1 Điều 59 BLTTHS 2015)

Tự thú

(k1 Điều 59 BLTTHS 2015)

Bắt không có căn cứ, trái PL

Vi phạm thẩ
m quy
ền

Vi phạm thủ
tục, trình
tự

KHÔNG KHỞI TỐ TRẢ TỰ DO

                     

Cơ quan điều tra

VKS (Lý do trả tự do)

1

(1cm)

2

(4cm)

3

(3cm)

4

(1,5cm)

5

(1,5cm)

6

(1,5cm)

7

(1,5cm)

8

(1,5cm)

9

(1,5cm)

10

(1,5cm)

11

(1,5cm)

12

(1,5
cm)

24

(1cm)

25

(1,5cm)

                         
                         
                         
                         
                         
                         

Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm