Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

Mẫu số 18: Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù được ban hành kèm theo Công văn 2107/VKSTC-V8 về mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

Số thứ tự

Họ và tên

(Năm sinh, nơi cư trú)

Ngày bắt

ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM

Nội dung vi phạm

(ngày, giờ)

Ghi chú

Tạm giữ

Tạm giam

Phạm nhân

Cơ quan ra QĐ. Số, ngày, tháng

Thời hạn từ ngày đến ngày

Lý do tạm giữ

Cơ quan ra QĐ giam số, ngày, tháng

Từ ngày đến ngày

Tội danh

Tội danh

Quyết định T.H.A số, ngày tháng, năm mức án

1

(1,5cm)

2

(6cm)

3

(2cm)

4

(3cm)

5

(2cm)

6

(2cm)

7

(3cm)

8

(2cm)

9

(2cm)

10

(2cm)

11

(3cm)

12

(5cm)

18

(2cm)

Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

Đánh giá bài viết
1 48
Thủ tục hành chính Xem thêm