Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất

168 682.152

Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật chuẩn nhất

Sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật khi xin việc làm là mẫu giấy tờ quan trọng khi muốn tìm việc với các thông tin xác thực và được công chứng tại địa phương. Khi viết sơ yếu lý lịch, cách ghi trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch cũng là điều bạn cần lưu ý. Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hồ sơ xin việc cùng với Mẫu CV xin việc, Đơn xin việc. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất (được bán trong túi Hồ sơ xin việc) là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật chuẩn nhất tại đây.

Mời các bạn tham khảo Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ........................................................................................Nam, nữ:..............

Sinh ngày...............tháng............năm............................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:....................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:......................................................Nơi cấp:......................

Ngày.............tháng.............năm.....................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng.................................................Di động...........................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:........................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Sơ yếu lý lịch tự thuật bằng tiếng Anh

Sơ yếu lý lịch khoa học

Sơ yếu lý lịch

 Số hiệu:..................................

Ký hiệu:..................................

Họ và tên: ........................................................................Bí danh:............................

Tên thường gọi:.........................................................................................................

Sinh ngày..............tháng.........năm............. Tại:..........................................................

Nguyên quán:..............................................................................................................

..................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:.................................................................................

..................................................................................................................................

Dân tộc: ...........................................................Tôn giáo:.............................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)................

..................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay:.....................................................................................

Trình độ văn hoá:.............................................................. Ngoại ngữ:.........................

Trình độ chuyên môn: .......................................................Loại hình đào tạo:................

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm....................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày...........tháng............năm.............................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Tình hình sức khoẻ: ................................Cao.............................................. Cân nặng:........................ kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:........................................................................

Cấp bậc:..................................................................... Lương chính hiện nay:..............

Ngày nhập ngũ: ..............................................Ngày xuất ngũ:......................................

Lý do:.........................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp...............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?.....................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp.............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?...................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng:................................................................ Tuổi:......................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Nơi làm việc:................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

Họ và tên các con:

1) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

2) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

3) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

4) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

5) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:...............

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

       
       
       
       
       
       

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:..............................................................................................................

Kỷ luật:.......................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...............,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

 

 

 

 

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu sơ yếu lý lịch được viết mẫu để các bạn cùng tham khảo và có thể dễ dàng hơn trong quá trình điền thông tin vào bản sơ yếu lý lịch của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Trang 2 khai báo về các thông tin cá nhân của người viết sơ yếu lý lịch như họ tên, ngày sinh..... kèm theo đó là bản khai về hoàn cảnh gia đình như thông tin lý lịch của bố, mẹ.....

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật 

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu bản sơ yếu lý lịch tự thuật

Đánh giá bài viết
168 682.152
Việc làm - Nhân sự Xem thêm