Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật khi xin việc làm là mẫu giấy tờ quan trọng khi muốn tìm việc với các thông tin xác thực và được công chứng tại địa phương. Khi viết sơ yếu lý lịch, cách ghi trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch cũng là điều bạn cần lưu ý. Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hồ sơ xin việc cùng với Mẫu CV xin việc, Đơn xin việc. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất (được bán trong túi Hồ sơ xin việc) là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật chuẩn nhất tại đây.

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật viết tay là bản khai thông tin cá nhân được viết bằng tay trên khổ giấy A4. Trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật, người viết vẫn cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch heo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Để viết tay, chúng ta cần chắc chắn mình có thể trình bày tốt: ngay ngắn, sạch sẽ, không tẩy xóa, nét chữ dễ đọc. Có như vậy thì bạn mới có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng.

Giá trị của sơ yếu lý lịch viết tay đó là giúp cho bạn thể hiện được thái độ nghiêm túc, sự kỳ vọng đối với vị trí việc làm đang ứng tuyển. Đó cũng là một cách để bạn tạo ra được điểm cộng cho bản thân mình trong mắt nhà tuyển dụng.

2. Nội dung của sơ yếu lý lịch tự thuật

Một sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc gồm:

  • Ảnh 4×6, họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm trú, số chứng minh thư nhân dân.
  • Trình độ phổ thông, trình độ lý luận chính trị, ngày vào Đoàn, ngày vào Đảng.
  • Quan hệ gia đình: ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con cái.
  • Tóm tắt quá trình đào tạo, công tác gồm thời gian, tên đơn vị, ngành nghề, chức vụ, văn bằng liên quan…
  • Dưới cùng là chữ ký của người khai và dấu xác nhận của địa phương.

3. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ........................................................................................Nam, nữ:..............

Sinh ngày...............tháng............năm............................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):.................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:......................................................Nơi cấp:....................

Ngày.............tháng.............năm.....................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng.................................................Di động.......................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Số hiệu (3):..................................

Ký hiệu (4):..................................

Họ và tên: ........................................................................Bí danh:..............................

Tên thường gọi:...........................................................................................................

Sinh ngày..............tháng.........năm............. Tại (5):.......................................................

Nguyên quán (6):...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):............................................................................

Nơi ở hiện tại (8) ...........................................................................................................

Dân tộc: ...........................................................Tôn giáo:.............................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)........

......................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay (10):.....................................................................................

Trình độ văn hoá (11):.............................................................. Ngoại ngữ (12):.........................

Trình độ chuyên môn: .......................................................Loại hình đào tạo:..............

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày...........tháng............năm........................................

Nơi kết nạp:...............................................................................................................

Tình hình sức khoẻ (13): ................................Cao.............................................. Cân nặng:........................ kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):........................................................................

Cấp bậc (15):..................................................................... Lương chính hiện nay (16):..............

Ngày nhập ngũ: ..............................................Ngày xuất ngũ:......................................

Lý do:.............................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp...............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)............................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................. Tuổi:....................... Nghề nghiệp.............

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)...................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)...........................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng:................................................................ Tuổi:......................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Nơi làm việc (23):................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (24):............................................................................................................

Họ và tên các con:

1) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

2) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

3) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:.............

4) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:..............

5) ................................................................Tuổi: ........................Nghề nghiệp:...............

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

       
       
       
       
       
       

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):..............................................................................................................

Kỷ luật (27):.......................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...............,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

 

 

 

 

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu sơ yếu lý lịch được viết mẫu để các bạn cùng tham khảo và có thể dễ dàng hơn trong quá trình điền thông tin vào bản sơ yếu lý lịch của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

4. Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Trang 2 khai báo về các thông tin cá nhân của người viết sơ yếu lý lịch như họ tên, ngày sinh..... kèm theo đó là bản khai về hoàn cảnh gia đình như thông tin lý lịch của bố, mẹ.....

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

5. Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự thuật 2020

(1) (7) Ghi đúng địa chỉ theo Sổ hộ khẩu (số nhà, tổ/thôn, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

(2) Ghi rõ họ tên; chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; số điện thoại (nếu có) của người cần báo tin.

(3) (4) Người khai lý lịch không ghi mục này.

(5) (6) Ghi cụ thể xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(8) Ghi chi tiết số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(9) Có thể là cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, công nhân, công chức, viên chức, cán bộ,…

(10) Có thể là độc thân, kết hôn, ly hôn,…

(11) Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc 12/12 bổ túc văn hóa.

(12) Tùy thuộc trình độ ngoại ngữ của người khai lý lịch, có thể là: Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung,… Trình độ A, B, C.

(13) Tùy thuộc tình trạng sức khỏe thực tế của người khai lý lịch, có thể là: tốt, khá, trung bình, yếu.

(14) Tùy theo trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo của người khai, viết theo loại văn bằng được cấp. Liệt kê tất cả các loại văn bằng có liên quan.

(15) Ghi rõ thông tin bậc lương chính đang hưởng hiện nay (nếu có).

(16) Lương theo ngạch: nhân viên, chuyên viên, kỹ sư,… (nếu có).

(17 - 22) Ghi rõ quá trình từ khi sinh ra đến khi lớn lên về chỗ ở, nghề nghiệp, cơ quan làm việc, chức danh công việc hiện tại.

(23) Ghi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(24) Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(25) Tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu đến ngày tham gia hoạt động xã hội: học sinh, sinh viên trường nào, làm việc ở đâu, giữ chức vụ gì.

(26) Ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng.

(27) Ghi rõ ngày, tháng, năm, lý do bị kỷ luật, hình thức kỷ luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
171 728.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Việc làm - Nhân sự Xem thêm