Soạn bài Danh từ siêu ngắn

Soạn bài lớp 6: Danh từ (siêu ngắn) được VnDoc biên soạn chi tiết trả lời các câu hỏi trong chương trình Ngữ Văn 6 tập 1 cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh học tốt Ngữ văn lớp 6, chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp đạt kết quả cao.

I. Đặc điểm của danh từ

1. Danh từ trong cụm in đậm: Con trâu

2. Xung quanh danh từ nói trên có các từ: ba, ấy

3. Các danh từ khác trong câu đã dẫn: vua (chỉ người) , làng (chỉ khái niệm) , thúng, gạo nếp (chỉ sự vật) .

4. Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm...

5. Đặt câu với danh từ tìm được.

+ Một ông vua hết lòng vì dân.

+ Có hai ngôi làng ở bên kia sông.

+ Ba cái thúng là mẹ mới mua

+ Ba cân gạo nếp ấy mẹ đưa cho dì.

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

1. Danh từ in đâm là danh từ chỉ đơn vị, còn danh từ đứng sau từ in đậm là danh từ chỉ sự vật.

2. Nếu thay:

+ con → chú: ba chú trâu

+ viên → ông: Một ông quan

+ Thúng → rá/rổ: ba rá/rổ gạo

+ tạ → cân, tấn: sáu cân/tấn thóc.

Kết luận:

+ Chú, ông → danh từ chỉ đơn vị tự nhiên ⇒ Đơn vị tính đếm không thay đổi.

+ Thúng, rá, rổ: Danh từ chỉ đơn vị quy ước ⇒ Đơn vị tính đếm đo lường thay đổi.

+ Cân, tạ, tấn: Danh từ chỉ đơn vị chính xác ⇒ Đơn vị tính đếm đo lường sẽ thay đổi.

3. Có thể nói ba thúng gạo rất đầy vì thúng là danh từ chỉ đơn vị quy ươc, phỏng đoán không chính xác (to,nhỏ, đầy vơi)

- Tạ là danh từ chỉ đơn vị chính xác cụ thể nên thêm từ nặng hay nhẹ thì đều không cần thiết.

III. Luyện tập Danh từ

Bài 1 (trang 87 Ngữ Văn 6 Tập 1)

- Một số danh từ mà em biết: nhà, cây, sách, báo, vở, bút, làng, xã, giầy, dép, quần, áo.....

- Đặt câu: Áo em mới mua hôm qua.

Bài 2 (trang 87 Ngữ Văn 6 Tập 1)

Liệt kê các loại từ.

a) Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ông, vị, cô, anh, ngài,viên, tên, thằng...

b) Chuyên đứng trước danh từ chỉ vật: cái, bức, tấm, que, tờ, quyển....

Bài 3 (trang 87 Ngữ Văn 6 Tập 1)

Danh từ chỉ đơn vị.

a) Chỉ đơn vị quy ước chính xác: mét, lít, tấn, tạ yến....

b) Chỉ đơn vị quy ước, ước chừng: nắm, đàn, cây, que , bó...

Bài 4 (trang 87 Ngữ Văn 6 Tập 1)

Chính tả nghe viết.

Bài 5 (trang 87 Ngữ Văn 6 Tập 1)

Lập danh sách đơn vị chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong bài chính tả:

- Danh từ chỉ đơn vị: em, que, con, bức, các, đỉnh,...

- Danh từ chỉ sự vật: cha mẹ, bút, núi, củi, đất, cỏ, sông, hình vẽ, tôm cá,...

Soạn bài lớp 6 siêu ngắn bài Danh từ có đáp án chi tiết cho các câu hỏi Ngữ văn 6 giúp các em học sinh chuẩn bị cho các bài soạn Ngữ văn lớp 6 hiệu quả và chuẩn bị cho các tiết học trên lớp đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, VnDoc còn sưu tập rất nhiều tài liệu thi học kì 1 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 từ tất cả các trường THCS trên toàn quốc của tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Địa, Sinh, Công nghệ, Công dân,.... cho các em học sinh tham khảo. Hy vọng rằng tài liệu lớp 6 này sẽ giúp ích trong việc ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức ở nhà. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
1 7
Soạn văn 6 siêu ngắn Xem thêm