Soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài lớp 11: Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận thuộc môn Ngữ văn lớp 11 học kỳ 2. Bài soạn dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 11 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình.

Soạn bài lớp 11: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài lớp 11: Người trong bao

Giáo án bài Thao tác lập luận bình luận

THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN:

1. Mục đích:

Đánh giá, bàn luậnà xác định phải trái, dở hay, đúng sai, phải có sự trao đổi ý kiến với người đối thoại.

2. Yêu cầu:

 • Bàn luận và đánh giá với những ai biết và quan tâm về điều cần bình luận.
 • Chỉ bình luận khi có ý kiến riêng về điều được nêu ra và thật lòng muốn thuyết phục mọi người nghe theo sự đánh giá bàn luận của mình.

II. CÁCH BÌNH LUẬN:

1. Bước thứ nhất: Nêu hiện tượng cần bình luận.

Đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan, nhưng chỉ nêu ngắn gọn, rõ ràng những điều cơ bản theo yêu cầu bình luận

2. Bước thứ hai: Đánh giá hiện tượng cần bình luận.

Đề xuất chứng tỏ được ý kiến nhận định đánh giá của mình là xác đáng.

3. Bước thứ 3: Bàn về hiện tượng cần bình luận.

Có những lời bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.

III. LUYỆN TẬP:

1. Bài tập 1:

 • Bình luận không phải là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Vì mục đích của bình luận là giúp người đọc, người nghe đáng giá hiện tượng được chính xác, toàn diệncông bằng và bình luận cùng họ về những ý kiến sâu rộng bằng ý sắc sảo chặt chẽ của riêng mình.
 • Bình luận chỉ dành cho những người đã biết đã có những ý kiến của họ khác với ý kiến của người bình luận.
 • Yêu cầu bình luận: trôi chày, hấp dẫn, giùa nhiệt tình thuyết phục.

2. Bài tập 2:

* Đây là đọan bình về vấn đề tai nạn giao thông hiện nay vì:

Người viết nêu rõ chủ kiến của mình trước vấn đề tai nạn giao thông hiện nay.

Nội dung bình luận được triển khai:

 • Phân tích đúng sai, đánh giá, tìm nguyên nhân (đoạn 1, 2, 3)
 • Mở rộng vấn đề (tác hại sâu xa đối với đất nước và hội nhập quốc tế) đoạn 4, 5.

Đề xuất giải pháp (đoạn 6).

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN

Bài tập 1:

1. Xác định những vấn đề cần thiết:

 • Bài viết nên là một bài bình luận vì tham gia diễn đàn tức là phát biểu ý kiến riêng của mình. Mà ý kiến riêng thì phải có nhận xét, đánh giá đúng sai, đề xuất cách giải quyết...và bàn luận về vấn đặt ra.
 • Chọn vấn đề cho bài viết: chọn vấn đề mà mình tâm đắc, am hiểu nhất. Nên chọn chủ đề đang được tranh luận.
 • Dàn ý của bài viết nên theo ba phần:
  • Nêu vấn đề cần bình luận.
  • Đánh giá vấn đề cần bình luận.
  • Bàn về vấn đề cần bình luận.

2. Diễn đạt một luận điểm trong phần thân bài cho dàn ý vừa lập.

 • Xây dựng tiến trình lập luận theo gợi ý SGK .
 • Tìm cách diễn đạt.

3. Tham gia bài viết có chủ đề tương tự.

4. Trình bày trước lớp.

Bài tập 2:

1. Trình bày một luận điểm trong dàn bài mà các em vừa xây dựng trên lóp.

2. Bàn về một hiệnn tượng đang được dư luận xã hội quan tâm.

 • Vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Bảo vệ môi trường.
 • Phòng chống thiên tai.
Đánh giá bài viết
6 17.452
Soạn bài lớp 11 Xem thêm