Soạn bài Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Soạn bài Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội. Nội dung tài liệu được tổng hợp ngắn gọn và chi tiết sẽ giúp các bạn nắm chắn bài học một cách đơn giản. Mời các bạn tham khảo.

1. Soạn bài Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội mẫu 1

1.1. Đề 1: “Tình thương là hạnh phúc của con người”

I. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận “Tình thương là hạnh phúc của con người”

II. Thân bài

a. Giải thích vấn đề

- Tình thương: sự yêu thương, đùm bọc, quan tâm giữa người với người, là sự gắn bó với quê hương, đất nước.

- Hạnh phúc: sung sướng, vui vẻ

→ Câu nói nhấn mạnh vai trò quan trọng của tình yêu thương đối với mỗi con người, nó giúp con người sống vui vẻ, ý nghĩa hơn.

b. Phân tích, chứng minh

- Những biểu hiện của tình yêu thương:

+ Yêu thiên nhiên, vạn vật xung quanh

+ Yêu thương mọi người, biết chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn

+ Quan tâm, chăm sóc những người xung quanh

- Ý nghĩa của tình yêu thương:

+ Đem đến niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh

+ Bản thân cảm thấy thoải mái hơn, và sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác khi mình hoạn nạn

+ Cuộc sống trở nên tốt đẹp, văn minh, vui vẻ và ý nghĩa hơn

- Bình luận vấn đề

+ Ngợi ca, khâm phục và noi theo những người biết san sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, cho đi không đòi hỏi nhận lại

+ Tuy nhiên, cần phê phán, lên án những người sống vô tâm, ích kỉ

c. Bài học cho bản thân

- Nhận thấy giá trị, ý nghĩa của tình yêu thương

- Biến yêu thương thành hành động

III. Kết bài

Khái quát vấn đề nghị luận

1.2. Đề 2: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở hành động”

I. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở hành động”

II. Thân bài

a. Giải thích vấn đề

- Đức hạnh: phẩm chất đạo đức, tình cảm cao đẹp của con người

- Hành động: những việc làm cụ thể, thiết thực, có mục đích, có ý nghĩa

→ Ý nghĩa của câu nói trên là: hành động cụ thể là minh chứng cho phẩm chất, tình cảm tốt đẹp ở mỗi người, đồng thời, tình cảm cao đẹp là gốc rễ, cội nguồn của những hành động ý nghĩa, thiết thực

b. Phân tích, chứng minh

- Mọi phẩm chất tốt đẹp của con người phải được thể hiện bằng hành động thì mới có ý nghĩa. Nếu phẩm chất tốt đẹp, tình cảm cao quý chỉ ở lời nói thì không có giá trị.

- Đức hạnh, phẩm chất tốt đẹp là nơi sinh ra những hành động có ý nghĩa, chỉ khi con người ta biết yêu thương thì mới có thể biến nó thành hành động.

- Tuy nhiên:

+ Những phẩm chất tốt đẹp không phải chỉ ở những hành động lớn lao mà nó ở ngay trong những hành dộng nhỏ bé, bình dị: ánh mắt yêu thương, cái nắm tay ủng hộ, ...

+ Cần xem xét trước mọi hành động để đánh giá con người. Đôi khi, có những hành động nhìn bề ngoài là tốt nhưng sâu bên trong lại mang bản chất xấu xa, chứa những âm mưu không tốt.

+ Bên cạnh những người có đạo đức tốt vẫn có những kẻ chỉ biết nói suông, không đáng được tin tưởng, thực chất những điều họ nói chỉ là sáo rỗng. Cần lên án, phê phán những người như vậy.

c. Bài học

- Cần tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân bằng việc thực hiện những hành động có ý nghĩa cho xã hội, gia đình và bản thân.

- Sống có mục đích, có lí tưởng và không ngừng cố gắng hành động cụ thể để đạt được nó

- Lên án những người đạo đức giả, chỉ biết nói suông

III. Kết bài

Khẳng định lại vấn đề nghị luận

1.3. Đề 3: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”

I. Mở bài

Nêu vấn đề cần nghị luận: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”

II. Thân bài

a. Giải thích

Câu nói đã đề cập tới các mục đích, ý nghĩa khác nhau của việc học

b. Phân tích, chứng minh, bình luận

- Học để biết: học để nâng cao tri thức, vốn sống của bản thân, làm giàu vốn hiểu biết của mỗi người

- Học để làm: học có tri thức áp dụng vào lao động, sản xuất, công việc,... để mang lại hiệu quả cao hơn.

- Học để chung sống: học những điều hay lẽ phải, học giao tiếp và ứng xử để từ đó có thể xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, bền vũng với những người xung quanh. Đồng thời, đó còn là học để nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng giao lưu, hợp tác với các dân tộc trên thế giới

- Học để khẳng định bản thân: học giúp chúng ta chứng minh bản lĩnh, khả năng, trình độ của minh với mọi người

→ Học có vai trò to lớn đối với mỗi người, bốn yếu tố trên là thang đo của quá trình học

c. Bài học cho bản thân

- Hiểu được giá trị, ý nghĩa, vai trò to lớn của việc học

- Có kế hoạch học tập rõ ràng

- Không ngừng cố gắng để nâng cao trình độ học vấn của bản thân

III. Kết bài

Khái quát vấn đề nghị luận

2. Soạn bài Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội mẫu 2

Xác định cách thức làm bài:

- Thao tác lập luận: Phối hợp các thao tác giải thích chứng minh phản tích bác bỏ bình luận

- Lựa chọn dẫn chứng: Chủ yếu dùng dẫn chứng thực tế cuộc sống. Có thể dẫn một số thơ văn đế bài viết thêm sinh động nhưng cần vừa mức, tránh lan man lạc sang nghị luận văn học

- Diễn đạt cần chuẩn xác mạch lạc: có thể sử dụng một số yếu tố biểu cảm nhất là ở phần liên hệ và trình bày những suy nghĩ riêng của bản thân

Tham khảo sự phân tích đề sau đây:

2.1. Đề 1. Tình thương là hạnh phúc của con người

Bài văn mẫu: Nghị luận “Tình thương là hạnh phúc của con người”

a. Thể loại bài viết: nghị luận xã hội - bàn về một tư tưởng, đạo lí

b. Nội dung:

- Giải thích: “tình thương" là gì?

- Nêu những biểu hiện của "tình thương" trong cuộc sống.

- Ý nghĩa của những hành động thể hiện tình yêu thương: nâng đỡ con người khỏi nỗi đau khổ, tuyệt vọng, động viên con người trong cuộc sống.

- Đối với người trẻ tuổi, tại sao cần tình yêu thương hơn hết thảy?

- Bài học rút ra cho bản thân.

c. Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung cần giải thích, chứng minh.

2.2. Đề 2: “Mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động".

a. Thể loại bài viết: nghị luận xã hội - bàn về một tư tựởng, đạo lí.

b. Nội dung

- Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh?

- Giải thích thế nào là hành động?

- Nói "mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động" tức là nói đến mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức, quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không chỉ, không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói suông.

- Vậy một người tốt phải có những hành động tốt.

- Một người chưa có hành động tốt (thậm chí có lỗi) nhưng đã xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn và chú ý để làm được như mình nghĩ thì hẳn là một người có đức hạnh rất đáng quý.

- Liên hệ đến thế hệ trẻ ngày nay và chính bản thân mình.

c. Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung cần giải thích, chứng minh.

2.3. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: học đế biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

a. Thể loại bài viết: nghị luận xã hội - bàn về một tư tưởng, đạo lí

b. Nội dung:

- Giải thích: học là gì, quan điểm của xã hội đối với việc học từ xưa đến nay.

- Làm sáng tỏ các nội dung của ý kiến:

Học đế biết: Học để tìm hiểu, để có tri thức, khám phá và giải thích các hiện tượng tự nhiên

Học để làm: học để ứng dụng những kiến thức đã học vào quá trình lao động, để có thể có thể lao động tốt hơn, học để có nghề, tạo ra của cải vật chất cho mình và xã hội.

Học để chung sống: Học giao tiếp ứng xử. Học những điều hay lẽ phải, học những việc làm đúng, chuẩn mực đạo đức và pháp luật để có thể là một công dân gương mẫu.

Học để tự khẳng định mình: Học để chứng minh rằng mình là người có năng lực có thể thay đổi được tương lai của bản thân mình và có thể thay đổi thế giới.

- Mối liên hệ của các yếu tố trên: là những nấc thang cho sự học. Trước hết là để biết, sau mới để làm, tiếp nữa là để chung sống, và yếu tố cá nhân (khẳng định mình) đặt ở vị trí cuối cùng...

- Liên hệ đến thế hệ trẻ ngày nay và chính bản thân mình.

c. Yêu cầu về phương pháp: biết sử dụng các thao tác lập luận phù hợp; lựa chọn những dẫn chứng sát với nội dung cần giải thích, chứng minh.

Mời các bạn tham khảo thêm soạn bài Ngữ văn 12 dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn bài Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12, Soạn bài lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 153
Soạn bài lớp 12 Xem thêm