Structure - Introduce yourself

1 405

 Trong bảng này, bạn sẽ được giới thiệu các cấu trúc để hỏi và trả lời về các thông tin cá nhân, sau đó bạn sẽ được nghe video hướng dẫn cách chào hỏi và giới thiệu về bản thân mình. Hãy di chuyển con chuột vào từ tiếng Anh để xem bản dịch nhé!

Information

Questions

Respond

Name 

What’s your name?

My name is Richard.

I'm Richard.

Age

How old are you? 

I'm 26 years old.

I'm 26.

 

Work

What do you do?

I'm an actor.

I work as a nurse.

What’s your job/career?

My job is a salesperson.

My career is a tour guide.

 

Place

Where are you from? 

Where do you live? 

I am from Michigan.

I come from New York.

I live in Chicago. 

 

Hobbies

What are your hobbies?

What do you like doing in your free time?

I like reading books.

I like reading books and love to swim.

I like to play chess when I'm free.

Hãy cùng xem video hướng dẫn về cách giới thiệu bản thân sau đây. Bạn hãy chú ý những gợi ý về các cấu trúc và cách phát âm trong video này nhé!

NEXT LESSON

Đánh giá bài viết
1 405
Bài 1: Greetings Xem thêm